divendres, 22 de novembre de 2013

LES PRIMERES ESCOLES


1. Història
2. Informació documental
    Les primeres escoles que hi va haver al poble eren privades. Gent amb més o menys coneixements (pocs d'ells amb titulació) obrien petites escoles a l'edifici on vivien.
  Hi ha referència d'algunes d'aquestes escoles al poble. Algunes s'han localitzat al carrer Santa Maria (actual Maria Gimferrer). La majoria d'aquestes escoles eren solament per a nens.
  Hi trobareu també la informació que existeix sobre els primers mestres que van treballar al poble.
  És impossible recollir la informació de tots i totes els qui han treballat a les nostres escoles, però recollirem tot el que ens arribi que arribi de la gent gran, de les publicacions del poble i de l'Arxiu municipal.
  Per manca de dates fiables, no estan ordenats cronològicament.
1. Història

ESCOLA DE MARIA TERESA SOLER I MAS


1904
Arxiu Miquel Vila.  

ESCOLA DE JOSÉ ESPINALImatge de José Espinal i els nens de la seva escola.
Cedida David Sanz.

   ESCOLA D'EN LLUÍS BACH
  A principis del segle vint, en Lluís Bach es va instal·lar al poble com a mestre particular i va muntar una escola als baixos del número 25 del carrer Maria Gimferrer.

  EL MESTRE SEGARRA, Domènec Roca i Quintana va néixer a Manresa l'any 1879. Segons explica Miquel Vila, el sobrenom Segarra li ve de casa dels seus avis. Es veu que van amagar a casa seva una gent de la Segarra que falsificava monedes i, en ser descoberts, els van detenir.
  La seva família es va instal·lar a Sant Vicenç quan en Domènec només tenia dos anys.
  De ben jove va començar a treballar a la fàbrica Balet. Allí, en un accident amb una màquina, va perdre la mà. Com que en aquells temps no hi havia assegurances, i en Domènec no podia seguir fent la seva feina, els amos de l'empresa li van costejar uns estudis per tal que pogués subsistir. L'empresa li va oferir llavors un lloc als despatxos, però ell va preferir seguir els seus estudis per tal de fer-se mestre.
  Havia estat alumne del mestre Massana i aquest el va ajudar en els seus estudis. Però la mare d'en Domènec va patir un atac de feridura i ell va haver de deixar els estudis.
  Tot i així, com que li agradava molt l'ensenyament, va provar d'entrar a treballar com a mestre. Ho va aconseguir a l'escola de La Bauma, on va exercir de mestre fins l'any 1912.
  En morir en Lluís Bach, Domènec Roca va adquirir el material de la seva escola. Durant força temps va tenir allí la seva escola, fins que es va traslladar a viure al carrer Sant Joan, número 52. Obrí llavors l'escola en aquell edifici.
  L'any 1919 es va casar amb Rosa Rodergues i Campmany. L'any següent, 1920, va néixer la seva filla Josepa-Rosa Roca.
  Tot i no tenir el títol de mestre, es va fer "la vista grossa" per motius humanitaris i va poder anar fent de mestre al poble. Això sí, quan havia de venir una inspecció, se l'avisava i en Domènec, aquell dia, tancava l'escola.
  Com que era republicà, fou denunciat durant la dictadura de Primo de Rivera a causa de la seva ideologia i la manca de títol. Però gràcies al recolzament de l'alcalde i del president de la Unió Patriòtica, va poder mantenir la seva escola.
  Va morir el 31 de gener del 1931.

Possiblement de l'any 1908.
Alumnes amb el mestre Domènec Roca i Quintana.
Al pati de les escoles del Carrer Gran.
Cedida Mercè Canadell i Forest.

1925
 Jaume Fontanet i Farell i els seus companys, amb el mestre Domènec Roca.
Cedida Rosa Fontanet.
Mestre Segarra.
"El Breny" n. 45 i 46


  Posteriorment, al carrer Gran es va obrir una escola. Tenia dues entrades, una per als nens i una per a les nenes. Els 2 mestres vivien a la planta superior. Hi havia un pis per a la mestra i un altre per al mestre.
Aquesta escola va romandre oberta fins l'any 1927, quan es van inaugurar les noves escoles, conegudes popularment ara com les escoles velles.
  Quan va deixar de ser escola, l'edifici l'ocupà la fàbrica de gasoses i sifons de Cal Xetes, l'establiment Culell, el sindicat de l'U.G.T... actualment hi ha l'Àrea de Guissona.


2013 Edifici als baixos del qual es trobaven
les escoles unitàries d'aquella època.
Els mestres vivien als dos pisos de la primera planta.
Cedida Núria Puértolas.


  JOSEP MASSANA I SORT
  Va néixer a el dia 1 d'abril del 1861 a Monistrol de Montserrat. Era fill de Cal Esquerrà, una família humil que tenia cura d'un trull d'oli i del conreu d'unes terres de secà i de regadiu. Va fer els estudis de magisteri i va arribar al poble després de realitzar les proves d'oposició per a mestres.Segons Miquel Vila, primer va aconseguir una plaça com a mestre de govern i, posteriorment, la plaça al poble. Hi ha qui diu que era un mestre sever i molt estricte. La realitat era que patia de la pròstata (en aquells temps no es podia operar) i no gaudia de gaire bona salut, per això sovint els alumnes més grans de la seva classe el substituïen en la seva feina.  
  Estava casat amb una mestra de La Bauma i van tenir quatre fills (dos nois i dues noies) nascuts tots a Sant Vicenç.
  Treballava a les escoles que es van obrir al carrer Gran, número 59.

  Les dues escoles (la de nens i la de nenes) eren fosques, humides i poc airejades. És a dir que estaven en unes condicions pèssimes, per això era important construir al poble una nova escola adequada als infants.
  Ambdues escoles eren als baixos del carrer Gran, número 59.
  Eren dues escoles fosques, humides i poc airejades. És a dir que estaven en unes condicions pèssimes, per això era important construir al poble una nova escola adequada als infants.
  "El mestre Massana ha estat sempre una figura local molt discutida al nostre poble; per a alguns fou un home que tractava els seus alumnes amb una disciplina fèrria, sense miraments, ni consideracions; altres l'han jutjat com un mestre exemplar, extremadament recte, que sabia instruir, de pregon talent, indulgent de vegades i ferm en les seves tesis i maneres de portar l'escola.
  Josep Massana fou republicà, tolerant amb idees conservadores. A la seva escola es llegien llibres de text d'obligatòria lectura: "Narro", "Catecismo", "Instructor", "Guia del Artesano", "Parnaso", etc. Era enemic de les lliçons llargues i de memòria. L'aritmètica, l'ortografia, la cal·ligrafia, la geografia i el dibuix, eren les ciències que més volia que els seus alumnes fossin sabedors.
  Era norma del mestre Massana, ensenyar a escriure amb lletra bastarda, de caràcter espanyol, en lloc del caràcter anglès, que havia guanyat terreny en les èpoques precedents. Féu alguna exposició escolar, conjuntament amb el col·legi de les noies." 
                                                                                                                 Miquel Vila i Villamayor

  Escrit d'en Joan Subirana referent al mestre Massana, trobat a l'arxiu Miquel Vila.  Escrit del mateix Joan Subirana, aparegut a la revista Castellet, número 13, el mes d'abril del 1948:


1982, gener.
El Breny, número 78.


Fotografia anterior a l'any 1919.
Mestre Massana i els seus alumnes.
Arxiu Miquel Vila.

  Va morir a Sant Vicenç el dia 18 de juny del 1919.

 CARME BALDALLÓ I BADOSA, nascuda a l'Aragó cap a l'any 1885, va venir a viure a Catalunya amb la seva família quan era petita.
  Va estudiar magisteri i després dels primers anys, es va treure les oposicions i va ser destinada a l'escola unitària de Sant Vicenç de Castellet on va treballar de mestra des de l'any 1909 al 1925.
  Com a curiositat comentar que, tot i ser obligatori l'ensenyament en castellà, ella sempre parlava en català. Fins i tot, fora de l'horari escolar donava classes per a qui volgués aprendre a llegir i escriu en català.
  Encara que l'ensenyament era gratuït, el fet d'arribar a tenir més de cent alumnes la va obligar a contractar una ajudant, donya Vicenta. Per poder pagar els seus honoraris es va veure obligada a cobrar 2 pessetes al mes a cadascuna de les seves alumnes.
  Va morir d'una llarga malaltia l'any 1945.
  Ella portava l'escola de les nenes, mentre que en Josep Massana i Sort (mort al 1919) portava l'escola dels nens. 

Escoles de les nenes.
Cedida Jordi Subirana.

1911 Quardern de Maria Marimon.
Cedit Jordi Subirana.

 1912 Quardern de Maria Marimon.
Cedit Jordi Subirana.
 1913 Quardern de Maria Marimon.
Cedit Jordi Subirana.

 1913 Quardern de Maria Marimon.
Cedit Jordi Subirana.


1913 Maria Marimon i companyes.
Cedida Jordi Subirana.


1913
 Conxita Vendrell i companyes d'escola.
Cedida Annita Prat.

1923 
Escola Unitària de na Carme Baldelló.
Arxiu Miquel Vila.

 Recorda, amb enyorança el senyor Miquel Vila al mestre JOSEP GRAS I CASAYAS. Un home vidu, nascut a Barcelona, que feia classes a l'escola pública durant la setmana i els caps de setmana s'enduia la canalla a fer excursions per les rodalies i els explicava coses d'art, d'història, de naturals...
  El mestre Gras fou "depurat" en acabar la guerra i el van enviar a un poble de Guadalajara. Passats els anys, i gràcies a algun contacte, va poder retornar al poble. Els seus últims anys els va passar a Barcelona, amb el seu germà, on morí d'una llarga malaltia.


Altres imatges de les escoles públiques, al carrer Gran, abans de la inauguració de Les Escoles Graduades.


Possiblement del curs 1922- 1923
Classe d'en Josep Camps.
Cedida Rosa Camps.

Arxiu MIquel Vila.Anys vint.
Cedida Josep Bach.

Principis del 1900
Cedida Jordi Subirana.


2. Informació documental A l'Arxiu municipal, les primeres referències que trobem sobre els mestres de Sant Vicenç són les següents:

Acta de ple municipal. Sense data  - Casa mestres
  Prometidos y obligados a pagar a los señores maestros que por todo el día treinta del mes actual habían de satisfacer a los maestros medio año de sus haberes y tenerlos la habitación correspondiente y el último día del mes de Abril más próximo , otro medio año de sus haberes y, en seguida, como caiga el trimestre se les habrá de pagar el trimestre presente y otro ya vencido hasta que sean al corriente. Y en vista de esta manifestación, los señores concejales han acordado que, en seguida se pongan en conocimiento de la Junta Municipal y de los mayores contribuyentes para tratar y resolver de qué manera han de hacerse efectivos estos débitos y los demás que se están adeudando; y no teniendo más asuntos de que tratar, se da por terminada esta sesión que firman todos los señores concurrentes de que yo, el infrascrito secretario, certifico.

El Alcalde: Pere Riera.
Josep Serra
Antoni Casajuana
Isidre Cadavall (por mi, porque no sabe escribir)
Josep Puig
Joan Moll (secretario)

Acta de ple municipal. 1869, 20 maig   - Tria del mestre
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a veinte de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve. Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria bajo la presidencia del señor alcalde, don Domènec Bach, se dio lectura del oficio recibido de la excelentísima Junta de Instrucción Pública de Barcelona de fecha catorce del presente en el cual va comprendida la terna de los aspirantes que han solicitado la plaza  de Maestro de este pueblo anunciado en el Boletín Oficial del día trece del próximo pasado mes de Abril y después de enterada esta Corporación municipal unánimes han votado la elección del primero de la terna  D. Joan Bach para el desempeño de dicho cargo de lo cual se dará cuenta a la mencionada Junta de Instrucción Pública de Barcelona para los efectos consiguientes.
  Y no habiendo otros asuntos que tratar de orden del señor presidente, se levanta la sesión firmando los señores concejales que saben y los que no, otro por aquellos de todo lo que certifico yo el infrascrito secretario
Domènec Bach
Francesc Bayés
Por D. Joan Bach i D. Pere Riera, regidores que no saben firmar , a su ruego y presencia y por mí
Josep Gros, secretario.

Acta de ple municipal. 1869, 30 de maig   - Presa de possessió del mestre
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a treinta de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve. Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde D. Domènec Bach y de los regidores que al final firman. El señor presidente, después de declarada abierta la sesión manifestó que el objeto de la reunión era para dar posesión de la plaza de maestro de instrucción primaria de este pueblo a D. Joan Bach según el nombramiento que él mismo ha presentado expedido por la Excelentísima Junta de Instrucción Pública de la provincia de veintiuno del presente mes a cuyo acto se procedió acto continuo , quedando posesionado de la mencionada plaza de maestro.
Y no habiendo otros asuntos que tratar de orden del señor alcalde, se levanta la sesión firmando los que saben y los que no, otro por ellos a su ruego, de todo lo que certifico yo, el infrascrito secretario.

Domènec Bach
Francec Bayés
Ramon Soler
Por D. Joan Bach y Pere Riera que so saben firmar a su presencia y por mí
Secretario, Josep Grós.

Acta de ple municipal. 1870, 6 de juny   - Tria de la mestra
En el pueblo de San Vicente de Castellet a seis de Junio de mil ochocientos setenta: Reunido el Ayuntamiento en sesión pública en la casa del Común, bajo la presidencia del señor alcalde Don Domènec Bach, dicho señor ha mandado leer por el infrascrito secretario la comunicación recibida de la Excelentísima Junta de Instrucción Pública de la provincia de Barcelona de fecha cuatro del mismo en la que va adjunta la terna de los señoras Dª Teresa Soler, Dª Joaquina Pinás y Dª olores Marine, al objeto de elegir de la terna la que tenga a bien el Ayuntamiento para el desempeño de la plaza de Maestra de este pueblo y después de discutido, han votado para maestra de este pueblo a Doña Teresa Soler y Mas todos los individuos del Ayuntamiento excepto el regidor Don Pedro Riera que ha manifestado no querer votar a favor de ninguna.
  Y no habiendo otros asuntos que tratar de orden del señor presidente, se levanta la sesión, firmando la presente todos los individuos del Ayuntamiento que saben y los que no, otro por ellos, de todo lo que yo, el infrascrito secretario certifico.

Domènec Bach
Por Joan Bach que no sabe escribir, a su ruego y por mí
Joan Arnau
A ruego de D. Pere Riera que no sabe y por mí
Ramon Soler
Francesc Bayés
Josep Gros, secretario.


En aquells anys també existien les inspeccions d'ensenyament.

Acta de ple municipal. 1870, 31 de maig   - Inspecció Ensenyament Primari
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a treinta y un días del mes de Mayo del mil ochocientos setenta: Reunida la Junta local de primera enseñanza, bajo la presidencia del D. Ramon (Montus), cura párroco, y con asistencia de D. Domènec Bach, alcalde constitucional del mismo y presente D. Domènec Pio Aguirre, inspector del ramo manifiesto, que en el día de la fecha había practicado la visita a la escuela pública de los niños bajo la dirección de D. Joan Bach y a la particular de niñas, a cargo de Dña. Teresa Soler, observando en la primera buenos resultados en la enseñanza, y en la segunda medianos en atención al corto tiempo que está al frente de la escuela la citada maestra. Igualmente fui presente que redoble esta Junta sus esfuerzos para que envíen sus hijos los padres de familia a las escuelas por ser la enseñanza obligatoria. Al propio tiempo recomendaba se continuase visitando mensualmente las escuelas y se cuidase de celebrar exámenes públicos anuales, según se haya prevenido. Preguntando por la conducta moral de los citados maestro y maestra, y se le contestó que era buena. Con lo que se levantó la sesión firmando los citados señores de que yo, vocal secretario, certifico.

Ramon (Muntus)
Domènec Bach
Miquel Vives
Domènec Pio Aguirre
El vocal secretario, Franesc Ginferrer

Acta de ple municipal. 1876, 7 d’abril   - Visita Inspector d'Ensenyament
  En el pueblo de San Vicente de Castellet, provincia de Barcelona, a los siete días del mes de Abril de mil ochocientos setenta y seis. Reunida la Junta local de primera enseñanza bajo la presidencia del Sr. alcalde D. Pere Riera y con asistencia del Sr. Inspector de la provincia D. Remigi M. Molas al objeto de la visita que practicó y abierta la sesión, el Sr. Inspector manifestó lo siguiente: que había visitado la escuela de niños la cual habiendo visto con satisfacción que se hallaba bastante concurrida ocupándose los niños en todas las asignaturas de enseñanza elemental y en un local que proporcionaba graciosamente su propietario D. Josep Marigot, lo cual le probaba el interés con que miraba la institución de los niños en esta localidad, debido a la falta de las cuales que hasta la fecha ha carecido este Municipio.
  Acto seguido interrogó a cerca de la conducta moral y religiosa de los maestros y expresó que la escuela de niñas no funcionaba a consecuencia de carecer de local apropiado. La Junta contestó satisfactoriamente respecto lo primero y a lo segundo por medio de su Presidente dijo que practicadas cuantas diligencias le han sido posible, ha conseguido un edificio en el que, mediante el correspondiente pago de alquiler y obra podrá colocarse la escuela de niños y niñas y habitación para los maestros.
  El Sr. Inspector quedó satisfecho y también de pasar a visitar el edificio con los Sres. Componentes de la Junta.
  Acto seguido manifestó su disgusto por el estado en que se había el atraso del pago de las obligaciones del personal y material de las escuelas y hecho cargo de las circunstancias críticas por que ha atravesado esta población , encargó que en lo sucesivo se procurase más regularidad en el cumplimiento de estas sagradas obligaciones y que de procurarse el Sr. alcalde de vencer cuantos obstáculos se le han presentado hasta la fecha y que se trasladase l escuela de niños y niñas a la mayor brevedad en el local que se está habilitando al efecto y que la unta visitara las escuelas, celebrara las sesiones mensuales y demás prevenido por el reglamento.
  La Junta ofreció su cumplimiento y el de atender el Sr. alcalde , presidente, a las obligaciones de la administración pública.
  En este estado se levantó la sesión y firmaron todos los Sres. concurrentes de que yo el infrascrito secretario certifico  [   ]

El Alcalde, Pere Riera
El Inspector Remigi M. Moles
Sr. Cura regente, Leodegario Torruella pbro.
El secretario, Joan Moll.
Los concurrentes
Francesc Diars
Jaume EnrichActa de ple municipal. 1870, 26 de juny   - Presa de possessió mestra. Jurament
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a veintiséis de Junio de mil ochocientos setenta. Ante el señor alcalde del mismo D. Domènec Bach y de mí, el infrascrito secretario, compareció previo aviso: Doña Teresa Soler y Mas, maestra de niñas de este pueblo la que tomó posesión de dicho cargo el día veinticuatro del presente mes, al objeto de prestar el debido juramento a la Constitución del Estado, conforme está prevenido, le fue leída por el infrascrito secretario , así como el decreto del Excelentísimo Señor Ministro  de la Gobernación de diecisiete de Junio del año próxima pasado, se le interpeló por el referido Sr. alcalde, bajo la fórmula siguiente: “ Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Española promulgada el seis de Junio  del próximo pasado año? ¿Juráis haberos bien y fielmente en los deberes que, como funcionaria y como ciudadana tenéis contraídos mirando en todo por el bien de la Nación?” A lo cual contestó la interpelada “Sí, juro.” Y prosiguió el interpelante : “Si así lo hiciereis, Dios y la patria os lo premien y si no, os lo demanden , además de exigiros la responsabilidad con arreglo a las Leyes” Con lo cual se dio por terminado dicho acto firmando la presente todos los concurrentes de todo lo que, como secretario, certifico

Domènec Bach
Teresa Soler
Josep Gros, secretario

Acta de ple municipal. 1870, 7 d’agost   - Escola. Pagament
  En el pueblo de San Vicente de Castellet, a siete de Agosto de mil ochocientos setenta: Reunidos los señores maestros de la Junta local de primera instancia de este pueblo; al objeto de nombrar de entre los maestros el presidente de dicha junta, por haber dimitido de este cargo el reverendo D. (Ramon Montus) con fecha de veintiuno de Junio último y, puesto en votación, ha sido nombrado D. Francesc Ginferrer. Al propio tiempo se ha procedido a la clasificación de los precios de retribución  que deben pagar los niños pudientes y ha sido votado, del tenor siguiente, los niños de primeras letras pagarán dos reales mensuales; empezando a leer y escribir, tres reales; leer, escribir, cuentas y demás que haya en la enseñanza, cuatro reales. Esto se considera mensual. Lo mismo que las niñas pagarán a primera letras y labores como hacer media y otras frioleras semejantes, dos reales; a leer y escribir y principios de coser, tres reales; leer, escribir, cuentas, coser, bordar y otras labores correspondientes a la escuela, cuatro reales mensuales.
  Y no habiendo otros asuntos que tratar de orden del señor presidente se levanta la sesión, firmando la presente todos los vocales con el señor presidente de que yo, el vocal secretario, certifico.

Francesc Ginferrer, presidente
Miquel Vives, vocal
Valentí Vilaseca, vocal
Josep Gros, vocal secretario.

Acta de ple municipal. 1870, 16 d’agost   - L'escola. Problemes d'espai
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a dieciséis de Agosto de mil ochocientos setenta: reunido el Ayuntamiento en sesión pública, bajo la presidencia del Sr. alcalde, Don Domènec Bach, éste ha manifestado que el objeto de la reunión era que, habiendo manifestado los señores maestros de instrucción pública de este pueblo, han puesto en conocimiento del Ayuntamiento (que) los niños de la susodicha escuela, no caben ya en la escuela y por consiguiente debe buscarse otro local que sea suficiente y después de discutido, han acordado trasladar las escuelas a la casa de D. Jacint Gros por reunir mejores circunstancias que el que se ocupa de D. Isidre Riera y no habiendo otros asuntos que tratar  de orden del señor alcalde se levanta la sesión firmando la presente los señores concejales que asistieron con el señor Presidente de todo lo que yo, el infrascrito secretario, certifico.

Domènec Bach
Por D. Joan Bach, que no sabe escribir a su ruego y por mí,
Ramon Soler
Francesc Bayés
Josep Gros, secretario.

Aquella antiga expressió de "passar més gana que un mestre d'escola" estava ben fonamentada segons veiem en alguna de les actes de ple municipal:

Acta de ple municipal. 1872, 20 de novembre   - Impagament mestres escola
  En el pueblo de San Vicente de Castellet, a veinte del mes de Noviembre de mil ochocientos del año mil ochocientos setenta y dos; reunidos los señores del Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia del señor alcalde don Joan Pladellorens, dadas las nueve horas de la mañana, hora designada al efecto.
  El señor presidente declaró abierta la sesión y dijo al primer secretario que leyera el oficio del Excelentísimo Gobernador de la provincia, de fecha diez y seis del actual, en el cual se continua el acuerdo tomado por la comisión provincial sobre lo que debe esta corporación en el maestro de Instrucción Primaria de este pueblo, don Joan Bach, cuyo débito hacienda a mil ciento setenta y una pesetas, ochenta y cinco céntimos devengado por los conceptos de dotación del magisterio y material de la escuela durante los diez y ocho meses comprendidos des del primero de Abril de mil ochocientos setenta y uno hasta el treinta de Setiembre  más próximo pasado; y a la maestra  de niñas doña Teresa Soler, la cantidad de setecientas ochenta y una peseta con cuarenta y seis céntimos, devengada durante el mismo plazo y por iguales conceptos. Y además como el referido cuerpo provincial ordena a este Ayuntamiento en el preciso término de ocho días, sean satisfechos (a) los referidos maestros los alcances. El Ayuntamiento acuerdo avisar a la Junta municipal  para el miércoles próximo venidero a las ocho de la mañana a fin (de) resolver entre todos de qué modo podrán (ser) cubierto (los) débitos.
  Y no teniendo nada más que discutir, el señor presidente declara terminada la sesión de que yo, el infrascrito secretario, certifico.

Joan Pladellorens, alcalde
Joan Plans y Marquet
Antoni Casajuana
Francesc Diars
Simó Franch
Por Pere Riera y por mí, el secretario interino, Miquel (Fargas).

Acta de ple municipal. 1873, 25 de maig   - Sous mestres. Carta al Governador
  En el pueblo de San Vicente de Castellet y en el día veinticinco de Mayo del año mil ochocientos setenta y tres. Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria en la casa consistorial y dadas las diez de la mañana, hora designada al efecto, el señor presidente declaró abierta la sesión y declaró que el objeto de la misma era para manifestarles que el día anterior había recibido una comunicación del Excelentísimo Señor Gobernador, de fecha diez y siete de los corrientes, referente a los alcances que acreditan los señores maestros de instrucción pública de esta localidad, acompañando con ella dos pliegos cerrados dirigidos a los propios profesores de instrucción pública que les han sido, acto continuo, entregados y en este concepto, inmediatamente el secretario ha leído en alta y clara voz, la referida comunicación, por la cual no ha dejado sorprenderse la corporación al verse calificada de desobediente y que como a tal, se le impone un castigo. Cree esta corporación que no se hayan resuelto a la elevada consideración del Excelentísimo Señor Gobernador los buenos y leales servicios que este Ayuntamiento tiene prestados a favor y prosperidad de las instituciones del actual y legítimo Gobierno de la República Española y si bien no tiene organizada la administración municipal cual corresponde con arreglo a las mismas, su resultancia procede de las adversidades que continuamente han minvado los que a todo trance están dispuestos en contrariar todos los actos de la nueva institución, al efecto de poner en ridículo ante las autoridades superiores a una corporación municipal que no lo merece y que esto solo puede proceder en épocas aflictivas como las que está atravesando la nación, por no regir todavía un punto de apoyo en qué los municipios puedan graduar sus atribuciones en el cumplimiento de los actos que vienen a cargo de sus representados en virtud de las razones siguientes.
1ª Este pueblo que carece de medios legales para poder formar  el presupuesto de ingresos anivelado al de los precisos e indispensables gastos de que no puede prescindir el municipio y que aquellos se hayan reducido en virtud de las circulares del Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación de fecha doce de Setiembre de mil ochocientos setenta y treinta y uno de Enero de mil ochocientos setenta y uno al 29% de lo que pagan los contribuyentes en concepto de directos a los respectivos distritos municipales y como cuyo impuesto en esta localidad aun no llega para cubrir la cuarta parte de los gastos del municipio; esto hace que indispensablemente, por más nobles que sean sus deseos en cubrir las atenciones que sobre el mismo gravitan, y en especial la de la educación, se hace imposible realizarlo por la evidente razón que se deja consignada.
2º Como han transcurrido tantos años que los municipios de esta clase de pueblos han sido dirigidos por un insignificante número de sus vecinos y que estos se iban repartiendo la administración, esto ha hecho que, a los más de los pueblos, los contribuyentes de más categoría no pagan lo que les corresponde al Estado y de este vicio resulta que, al 29% que puede imponerles para municipales y provinciales da un resultado tan insignificante que poca es la garantía que ofrece para afianzar las cargas de los municipios.
3ª Como resulta que a pesar de lo dicho, en este pueblo existe un déficit de bastante consideración, procedente de los Ayuntamientos anteriores y , en especial, por lo que respecta a los alcances que reclaman los señores maestros, esto tal vez hará que los incumplimientos de los pasados serán calificados de desobediencia de los presentes y con esto, sin duda, ya prepararon el camino para poner en discordia a los verdaderos leales de esta actualidad.
4º Que si a este Ayuntamiento no se le facilita para cobrar el 29% de la verdadera contribución que correspondería pagar a los contribuyentes de más categoría de esta localidad, ya sea por un cálculo prudente y de justicia o bien ratificando el amillaramiento de la riqueza imponible y que por medio de uno de estos conceptos resulta la verdad de los impuestos  pues que de dicha manera siempre se hará imposible el poder allegar los fondos convenientes a las arcas de la municipalidad para atender a los precisas atenciones a que se halla afecta y, en esta imposibilidad, podrá muy bien responder al verse premiada la actual corporación municipal en desistir de su empeño, dejando a su tiempo el campo abandonado y  de este modo quedarían satisfechos los deseo de los contrarios que están dispuestos en (a) hacer continua guerra para ver si por este medio podrán establecerse en el lugar que por medio de la ley y de la justicia quedaron separados.
  En su vista, la corporación acuerda en sesión de hoy, hacer en (a) el Excelentísimo Gobernador Civil de la Provincia esta manifestación para que, en su virtud, se sirva tener en consideración la precaria situación en que se halla y que por lo dicho le es del todo imposible el pagar cantidad alguna hasta haber realizado el reparto que corresponde en la forma se deja indicada si es de la aprobación del señor Gobernador y de la Diputación Provincial a quien se dará cuenta de lo practicado y que se vaya practicando. En vista, la corporación no duda alcanzar del acreditado y buen proceder del Excelentísimo Señor Gobernador Civil se sirva exonerar las multas impuestas a esta corporación por la falta de pago a los maestros de esto pueblo, pudiendo dar a la referida superioridad la seguridad de que serán aquellos satisfechos de sus créditos  de los primeros fondos que por cuenta del municipio sean recaudados.
  Del resultado de esta sesión que se traslada hoy mismo copia literal al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la provincia para los oportunos efectos. Y no teniendo nada más que discutir, el señor presidente declara terminada la sesión que firma con los demás concejales y conmigo , el secretario, de que certifico.

Joan Plans y Marquet
Francesc Diars

Acta de ple municipal. 1873, 25 de maig   - Carta Governació. Impagament mestres
  En el pueblo de San Vicente de Castellet y en el día veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos setenta y tres; reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria en la casa consistorial y dadas las diez de la mañana, hora designada al efecto, el señor presidente declaró abierta la sesión y declaró que el objeto de la misma era para manifestarles que el día anterior había recibido una comunicación del Excelentísimo señor Gobernador de fecha diez y siete de los corrientes referentes a los alcances que acreditan los señores maestros de instrucción pública de esta localidad, acompañando con ella dos pliegos cerrados dirigidos a los propios profesores de instrucción pública que les han sido, acto continuo, entregados y en este concepto, inmediatamente, el secretario ha leído, en alta y clara voz, la referido comunicación por la cual no (se) ha dejado sorprenderse la corporación al   calificada de desobediente y que como a tal se le impone castigo. Cree esta corporación que no se hallan ocultos a la elevada consideración del Excelentísimo señor Gobernador los buenos y leales servicios que este Ayuntamiento tiene prestados a favor y prosperidad de la República española y si bien no bien organizada la administración municipal cual corresponde con arreglo a las mismas, su resultancia procede de las adversidades que continuamente han […] los que en todo trance están dispuestos en contrariar todos los actos de la nueva institución al efecto de poner en ridículo ante las autoridades superiores a una corporación municipal que no lo merece y que esto solo puede proceder en épocas (conflictivas) como las que está atravesando la nación, por no regir todavía un punto de apoyo en que los municipios puedan graduar sus atribuciones en el cumplimiento de los actos que vienen a cargo de sus representados en virtud de las razones siguientes:
1ª Este pueblo que carece de medios legales para poder formar el presupuesto de ingresos nivelado al de los precios e indispensables gastos de que no puede prescindir el municipio, y que aquellos se hallan reducidos en virtud de las circulares del Excelentísimo señor ministro de Gobernación de fecha doce de Setiembre de mil ochocientos setenta y treinta y uno de Enero de mil ochocientos setenta y uno al 29% de lo que pagan los contribuyentes en concepto de directos y respectivos distritos  municipales y como cuyo impuesto en esta localidad aun no llega a cubrir la cuarta parte de los gastos del municipio , esto hace que indispensablemente, por más nobles que sean sus deseos en cubrir las atenciones que sobre el mismo gravitan y en especial  la de la educación, se hace imposible realizarlo por la evidente razón que se deja consignada.
2º Como han transcurrido tantos años  que los municipios de esta clase de pueblos han sido dirigidos por un insignificante número de sus vecinos y que estos se iban  repartiendo la administración, esto ha hecho que los más de lo pueblos contribuyentes de más categoría no hagan lo que les corresponde al Estado y de este vicio resulta que al 29% que puede imponerles para municipales y provinciales da un resultado insignificante, que poca es la garantía que ofrece para afianzar las cargas del municipio.
3º Como resulta que a pesar de lo dicho en este pueblo, existe un déficit de bastante consideración procedente de los Ayuntamientos anteriores y, en especial por lo que respecta de los alcances de lo que reclaman los señores maestros. Esto tal vez hará que los incumplimientos de los (….) serán calificados de desobediencia a los presentes y con esto, sin duda, ya prepararon el campo para poner en discordia a los verdaderos leales de la actualidad.
4º Que si a este Ayuntamiento no se le facilita cobrar el 29% de la verdadera contribución que correspondería  pagar a los contribuyentes de más categoría de esta localidad ya sea por un cálculo prudente y de justicia o bien ratificando el (amillaramiento) de la riqueza imponible que por medio de uno de estos conceptos resulta la verdad de los impuestos pues que (de) dicha manera siempre se hará imposible el poder alegar los fondos convenientes a las arcas de la municipalidad para atender a las precisas atenciones en que se halla afecta, y esta imposibilidad podrá muy bien reportar al verse precisada la actual corporación municipal en desistir de su empeño, dejando a su tiempo el campo abandonado y de este modo quedarían satisfechos los deseos de los contrarios que están dispuestos a hacer continuas guerras para ver si por este medio podrán establecerse en el lugar que por medio de la ley y de la justicia quedaron separados .
  En su vista, la corporación acuerda, en sus sesión de hoy, hacer en el excelentísimos señor Gobernador Civil de la provincia esta manifestación para que, en su virtud, se sirva tener en consideración la precaria situación en qué se halla y que por lo dicho le es del todo imposible el pagar cantidad alguna hasta haber realizado el reparto que corresponde en la forma que se deja indicada, si es de la aprobación del señor Gobernador  y de la Diputación provincial  a quien se dará cuenta de lo practicado y que se vaya practicando.
  En vista, la corporación no duda alcanzar del acreditado y buen proceder del excelentísimo señor Gobernador Civil se servirá de exonerar las multas impuestas a esta corporación por la falta de pago a los maestros de este pueblo pudiendo dar a la referida superioridad la seguridad de que serán aquellos satisfechos de sus créditos de los primeros fondos que por cuenta del municipio sean recaudados.
  Del resultado de esta sesión, se traslada hoy mismo copia literal al excelentísimos señor Gobernador Civil de la provincia para los oportunos efectos.
Y no teniendo nada más que discutir, el señor presidente declara terminada la sesión que firma con los demás concejales y conmigo, el secretario de que certifico.

Joan Plans y Marquet
Francecs Diars

Acta de ple municipal. 1874, 21 d’agost   Desnonament edifici escoles
  En el pueblo de San Vicente de Castellet, a veinte y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro. Reunidos en sesión extraordinaria los señores del Ayuntamiento de esta localidad y Junta local de instrucción pública por parte del señor alcalde presidente se ha dado cuenta de la demanda de desahucio presentada por el propietario de la casa que ocupan las Escuelas de Instrucción Pública, por falta de pago ante el juez de la Instancia del Partido; se ha acordado en su visita que, careciendo de fondos este municipio, se pase al desocupo de la casa solicitada y se comisiona por los firmantes que el alcalde presidente se presente al juicio verbal para manifestar que es una verdad la demanda interpuesta y que se halla pronto este municipio a verificar al desocupo de aquel local y a satisfacer el pago del alquiler vencido cuando pueda esta corporación disponer de fondos previa aprobación de las cuentas de las administraciones anteriores que se hallan pendientes aún. Y concluido el objeto de esta reunión, se da por terminada este acto del que se extiende la presente acta que firman todos los concurrentes conmigo, el secretario de que certifico

Pere Riera, alcalde
Josep Serra
Josep Puig
Anton Casajuana
Por no saber escribir Isidre Cadevall y por mí, Valentí Escorsell
La Junta local
Joan Marcet
Francesc Escorsell
Pere Tomás
Anton Enrich

Acta de ple municipal. 1876, 22 de març   - Casa/habitació mestres
En el pueblo de San Vicente de Castellet a veintidós de Marzo de mil ochocientos setenta y seis. Reunidos los individuos del Ayuntamiento y de la Junta Municipal en sesión extraordinaria bajo la presidencia del Sr. alcalde D. Pere Riera siendo las dos de la tarde hora designada al efecto el Sr. presidente manifestó abierta la sesión, y dijo: Sres. El motivo de esta convocatoria es para manifestarles que teniendo un compromiso con el Sr. Gobernador de que a fin de mes se había de alquilar una casa y habitación para los Sres. Maestros y [plantar] unas Escuelas y acto continuo se presentó Joan Piñot, que él tenía una casa a propósito para este objeto, que quería para ella nueve duros cada trimestre y que quería cobrar por trimestres  vencidos, esto es el último día que caería del trimestre y todos unánimes que compusieron la reunión han respondido que efectivamente quedaba alquilada la casa del ya mencionado Piñot por los Sres. maestros por el precio de treinta y seis duros anuales. Y no teniendo nada más que discutir se levanta la sesión que firman todos los concurrentes de que el infrascrito secretario certifico.

El Alcalde
Pere Riera

Junta Municipal
El Ayuntamiento
Josep Cerra
Antonio Casajuana
Por Isidre Cadavall regidor que no sabe escribir por mí Valentí Escorcell
Josep Puig
Secretario, Joan Moll.

Acta de ple municipal. 1876, 12 de maig   - Trasllat de les escoles per limitacions d'espai
  En el pueblo de San Vicente de Castellet a doce de Mayo de mil ochocientos setenta y seis. Reunida la Junta local de 1ª Enseñanza bajo la presidencia del Sr. alcalde D. Pere Riera, abierta la sesión el Sr. presidente manifestó que, en virtud de lo acordado en sesión del 7 de Abril propasado y habilitado el local para las escuelas de niños y niñas de que en la misma se hacía referencia era patente la conveniencia de con el fin de existir mayor capacidad de local para entrambas escuelas y en virtud de ofrecimiento hecho por el dueño del edificio habilitar la sala más espaciosa sita en la parte baja del mismo en lugar de la que hoy ocupa limitada a contener la escuela de niños, empero mediante un acuerdo de veinte reales a los sesenta que importaba dicho alquiler. Acto seguido el Sr. maestro interpuso que se ofrecía de su propio peculio pagar mitad del acuerdo señalado mientras el municipio quedase obligado al pago de los diez reales restantes. Todo lo cual, tomado en consideración por la Junta local y con muestras de asentimiento unánimemente acordó se trasladase la escuela de niños y niñas al local propuesto por el presidente mediante el pago a cargo del Municipio de la mitad del aumento del alquiler señalada, haciendo en el acto entrega a los Srs. maestros de las llaves de los locales. Y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por terminada la sesión que firman los señores concurrentes de que yo, el infrascrito secretario certifico.

El Alcalde, Pere Riera
Los concurrentes,
Francesc Diars
Simó Franch
Jaume Enrich

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada